שירות ASV

Approved Scanning Vendors

מועצת התקינה של PCI לקחה על עצמה אחריות בנושא ספק מאושר סריקה ( ASV )

בעבר התוכנית פעלה במסגרת  נפרדת על ידי מסטרקארד העולמית

שים לבמועצת תקן PCI שומרת על תהליך מובנה של ספקי פתרונות אבטחה .

על מנת להיות ספק  מאושר לביצוע סריקות   (ASVs), יש צורך באישור מתחדש בכל שנה

ולכן אנו ממליצים ללקוח לבצע בדיקה מחודשת בכל פעם בה הוא שוכר את שירותיו של ASV  .

ולוודא כי אכן השירות עומד בתקן.

את הרשימה העדכנית ביותר ניתן לבדוק באתר המועצה בכתובת הבאה : 

www.pcisecuritystandards.org